دانشگاه علم و صنعت ایران- هزینه ثبت نام کنفرانس
هزینه ثبت نام کنفرانس

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
 هزینه ثبت نام کنفرانس    
 

ردیف

 
 

نوع ثبت نام

 
 

تا 6 اردیبهشت 1393

 
 

از 7 تا 20 اردیبهشت 1393

 
 

1

 
 

دانشجویان نویسنده مقاله*

 
 

1,350,000 ریال

 
 

1,750,000 ریال

 
 

2

 
 

سایر نویسندگان مقالات و هیات علمی

 
 

2,000,000 

 

2,500,000 

 

3

 
 

آزاد دارای مقاله

 
 

2,500,000 

 

3,000,000 

 

4

 
 

شرکتی

 
 

4,000,000 

 

4,500,000 

5

دانشجویان بدون مقاله

1,500,000
1,900,000
6

آزاد بدون مقاله

3,000,000
350,000,000
 *دانشجویان شرکت کننده در کنفرانس لازم است اسکن کارت دانشجویی معتبر خود را به همراه اسکن فیش واریزی با ذکر کد مقاله در عنوان (subject) ایمیل به دبیرخانه کنفرانس (cfd@iust.ac.ir) ارسال کنند. به همراه داشتن کارت دانشجویی معتبر در روز کنفرانس الزامی است.


هزینه مقاله های دوم به بعد (به ازای هر مقاله):  

 

ردیف

 
 

هزینه مقاله های بعدی

 
 

تا 6اردیبهشت 1393

 
 

از 7تا 20 اردیبهشت 1393

 
 

1

 
 

دانشجویان نویسنده مقاله*

 
 

750،000 ریال

 
 

1،000،000 ریال

 
 

2

 
 

سایر نویسندگان مقالات و هیات علمی

 
 

1،000،000

 
 

1،500،000

 

 

  شماره حساب: 1041021144493   به نام انجمن مهندسی شیمی ایران-بانک پارسیان(شعبه میدان آزادی-کد 1041)

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://cfd.iust.ac.ir/find-1.97.32.fa.html
برگشت به اصل مطلب