دانشگاه علم و صنعت ایران- تصاویر کنفرانس های پیشین
عکس های کنفرانس سوم CFD

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://cfd.iust.ac.ir/find-1.89.23.fa.html
برگشت به اصل مطلب