دانشگاه علم و صنعت ایران- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نگارش مقاله

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/9/6 | 

راهنمای نگارش مقاله (فرمت فارسی)
راهنمای نگارش مقاله (فرمت انگلیسی)

شرکت کنندگان محترم توجه داشته باشند فرمت مقاله بایستی در قالب فرمت فوق باشد در غیر این صورت مقاله پذیرفته نخواهد شد.

درصورت مشاهده پیام خطا در ارسال مقاله، به صفحه شخصی رفته و گزینه "لطفا بعد از بررسی نهایی مقاله برای تایید این مقاله و آغاز مراحل بررسی آن اینجا را کلیک کنید." را انتخاب نمایید.
 


نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://cfd.iust.ac.ir/find-1.67.24.fa.html
برگشت به اصل مطلب