دانشگاه علم و صنعت ایران- اطلاعات ثبت نام
اطلاعات مورد نیاز ثبت نام

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

جدول هزینه ثبت نام کنفرانس بدین قرار است:

 

ردیف

نوع ثبت نام

تا 6 اردیبهشت 1393

از 7 تا 20 اردیبهشت 1393

1

دانشجویان نویسنده مقاله*

1/350/000 ریال

1/750/000 ریال

2

سایر نویسندگان مقالات و هیات علمی

2/000/000 ریال

2/500/000 ریال

3

آزاد

2/500/000 ریال

3/000/000 ریال

4

شرکتی

4/000/000 ریال

4/500/000 ریال

هزینه مقاله های دوم به بعد (به ازای هر مقاله):

ردیف

هزینه مقاله های بعدی

تا 6 اردیبهشت 1393

از 7 تا 20 اردیبهشت 1393

1

دانشجویان نویسنده مقاله*

750/000 ریال

1/000/000 ریال

2

سایر نویسندگان مقالات و هیات علمی

1/000/000 ریال

1/500/000 ریال

شماره حساب: 1041021144493   به نام انجمن مهندسی شیمی ایران-بانک پارسیان(شعبه میدان آزادی-کد 1041)

 

اسکن فیش واریزی در ایمیلی با عنوان "فیش-شماره مقاله" به آدرس ایمیل کنفرانس (cfd@iust.ac.ir) ارسال شود. (به همراه داشتن اصل فیش واریزی در روز همایش الزامی است.)

*دانشجویان شرکت کننده در کنفرانس لازم است اسکن کارت دانشجویی معتبر خود را به همراه اسکن فیش واریزی با ذکر کد مقاله در عنوان (subject) ایمیل به دبیرخانه کنفرانس (cfd@iust.ac.ir) ارسال کنند. به همراه داشتن اصل فیش واریزی و کارت دانشجویی معتبر در روز همایش الزامی است.

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://cfd.iust.ac.ir/find-1.64.31.fa.html
برگشت به اصل مطلب