دانشگاه علم و صنعت ایران- نمایشگاه
نمایشگاه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

قابل توجه شرکت‌ها و موسسات علاقه‌مند به شرکت در نمایشگاه "پنجمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت

                                                                    اجاره‌بهای غرفه‌های نمایشگاه


                                           مشخصات حساب بانکی جهت واریز هزینه‌ها

نام بانک: بانک ملی

نام و کد شعبه: شعبه مینو کد ۱۲۵۳

شماره حساب: ۲۱۷۷۵۷۹۰۰۴۰۰۹

شناسه شبا: IR73 0170 0000 0217 7579 0040 09

نام صاحب حساب: درآمدهای اختصاصی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران،

                           بابت اجاره غرفه نمایشگاه در پنجمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://cfd.iust.ac.ir/find-1.101.39.fa.html
برگشت به اصل مطلب