دانشگاه علم و صنعت ایران- رزومه پیشگامان صنعتcfd
رزومه پیشگامان صنعتcfd

حذف تصاویر و رنگ‌ها

برای دانلود رزومه کامل روی عکس ها کلیک کنید.

AWT IMAGE

دکتر گودرز احمدی

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://cfd.iust.ac.ir/find-1.99.37.fa.html
برگشت به اصل مطلب